Tục ngữ - ca dao Nam Định / (Record no. 1110)

000 -Trường điều khiển
00769nam a22002537a 4500
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20200501230705.0
008 - Trường có độ dài cố định -- Thông tin chung tài liệu
200404s2011 vm |||||||||||||||||vie||
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc Phenikaa-Uni
Ngôn ngữ biên mục vie
Cơ quan chuyển tả biên mục Phenikaa-Uni
Quy tắc mô tả aacr2
041 0# - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
044 ## - Mã nước xuất bản/Sản xuất
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể vm
082 04 - Ký hiệu phân loại DDC
Lần xuất bản DDC 23
Chỉ số DDC 398.909
Chỉ số Cutter T506N 2011
100 1# - Tiêu đề chính -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Trần, Đăng Ngọc
245 10 - Nhan đề chính
Nhan đề chính Tục ngữ - ca dao Nam Định /
Thông tin trách nhiệm Trần Đăng Ngọc
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Hà Nội :
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội,
Năm xuất bản 2011.
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 385 tr. ;
Kích thước, khổ cỡ 21 cm.
500 ## - Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
520 3# - Tóm tắt/Chú giải
Tục ngữ - ca dao Nam Định
650 04 - Tiêu đề bổ sung chủ đề -- Thuật ngữ chủ đề
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh Ca dao
650 04 - Tiêu đề bổ sung chủ đề -- Thuật ngữ chủ đề
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh Nam Định
650 04 - Tiêu đề bổ sung chủ đề -- Thuật ngữ chủ đề
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh Tục ngữ
650 04 - Tiêu đề bổ sung chủ đề -- Thuật ngữ chủ đề
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh Văn học dân gian
650 04 - Tiêu đề bổ sung chủ đề -- Thuật ngữ chủ đề
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh Việt Nam
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Kiểu tài liệu (Koha) 11. Sách
Holdings
Dừng lưu thông Trạng thái mất TL Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Thư viện sở hữu Thư viện lưu trữ Kho tài liệu Ngày bổ sung Kí hiệu xếp giá Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
N/A N/A   N/A N/A Thư viện trường Đại học Phenikaa Thư viện trường Đại học Phenikaa Phòng 103 - A4 2020-04-15 398.909 T506N 2011 00002959 2020-04-15 2020-04-15 11. Sách

Copyright © 2018 PHENIKAA University