Courses

Name Dept. Course # Section Term Instructors Notes
Dược học Trường Đại học Phenikaa 01
Điều dưỡng Trường Đại học Phenikaa 02
Cao học Quản lý Kinh tế Trường Đại học Phenikaa 03
Cao học Quản trị kinh doanh Trường Đại học Phenikaa 04
Cao học Điều dưỡng Trường Đại học Phenikaa 05
Công nghệ sinh học Trường Đại học Phenikaa 06
Công nghệ thông tin Trường Đại học Phenikaa 07
Công nghệ thông tin Việt - Nhật Trường Đại học Phenikaa 08
Công nghệ vật liệu Trường Đại học Phenikaa 09
Khoa học máy tính Trường Đại học Phenikaa 10
Khoa học Môi trường Trường Đại học Phenikaa 11
Kế toán Trường Đại học Phenikaa 12
Kỹ thuật công trình xây dựng Trường Đại học Phenikaa 13
Kỹ thuật cơ điện tử Trường Đại học Phenikaa 14
Kỹ thuật xây dựng Trường Đại học Phenikaa 15
Kỹ thuật y sinh Trường Đại học Phenikaa 16
Kỹ thuật ô tô Trường Đại học Phenikaa 17
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường Đại học Phenikaa 18
Luật kinh tế Trường Đại học Phenikaa 19
Lâm nghiệp Trường Đại học Phenikaa 20
Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Phenikaa 21
Phục hồi chức năng Trường Đại học Phenikaa 22
Quản lý đất đai Trường Đại học Phenikaa 23
Quản trị kinh doanh Trường Đại học Phenikaa 24
Quản trị nhân lực Trường Đại học Phenikaa 25
Quản trị văn phòng Trường Đại học Phenikaa 26
Thiết kế vi mạch, hệ thống nhúng và IoT Trường Đại học Phenikaa 27
Trí tuệ nhân tạo và robot Trường Đại học Phenikaa 28
Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Phenikaa 29
Xét nghiệm y học Trường Đại học Phenikaa 30
Điều dưỡng hợp tác với CHLB Đức Trường Đại học Phenikaa 31
Điện tử viễn thông Trường Đại học Phenikaa 32
Khoa Điện điện tử Trường Đại học Phenikaa 33

Copyright © 2018 PHENIKAA University