Nội quy thư viện Trường Đại học Phenikaa

05/03/2020

NỘI QUY THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 683/QĐ-ĐHP-ĐT&QLSV ngày 20 tháng 12 năm 2020)

 Điều 1: Đối tượng sử dụng

 - Cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên các hệ đào tạo của Trường Đại học Phenikaa (sau đây gọi tắt là Trường).

 -  Đối tượng thuộc diện liên kết của Thư viện Trường Đại học Phenikaa (sau đây gọi tắt là Thư viện): bạn đọc không thuộc Trường, có nhu cầu sử dụng Thư viện phải có Giấy giới thiêụ của cơ quan chủ quản, kèm theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân, nộp phí dịch vụ theo quy định của Thư viện.

 -  Người sử dụng được cấp quyền sử dụng Thư viện khi có đủ các điều kiện sau:

 + Có thẻ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên của Trường hoặc thẻ sử dụng Thư viện đối với người sử dụng diện liên kết của Thư viện;

 + Tham gia và hoàn thành các lớp tập huấn sử dụng Thư viện và nộp kinh phí đặt cọc sử dụng Thư viện (không áp dụng đối với cán bộ, giảng viên của Trường).

  Điều 2: Trách nhiệm của người sử dụng Thư viện

 -  Không sử dụng thẻ của người khác và không cho người khác mượn thẻ. Khi mất thẻ, phải báo ngay cho Thư viện để làm thủ tục khóa tài khoản.

 -  Xuất trình thẻ và gửi đồ vào nơi quy định; Tự bảo quản tư trang và các vật dụng cá nhân có giá trị khác

 -  Chấp hành các quy định của Thư viện về việc sử dụng tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Thư viện.

 -  Giữ gìn, bảo quản tài nguyên thông tin, trang thiết bị, cơ sở vật chất của Thư viện trong quá trình sử dụng.

 -   Giữ trật tự, an ninh, an toàn cháy nổ và vệ sinh môi Trường: không hú thuốc, không mang những vật dụng dễ cháy, nổ và đồ ăn uống (ngoài nước uống đóng chai) vào Thư viện.

 -  Chụp ảnh, quay phim trong tòa nhà Thư viện phải được sự đồng ý của Trường.

 -  Xuất trình thẻ, các tài liệu, túi xách và các vật dụng khác khi có yêu cầu kiểm tra của cán bộ Thư viện.

 -   Tự bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản và mật khẩu được cấp từ Thư viện.

 -   Trả lại các tài liệu chưa làm thủ tục mượn trước khi rời khỏi Thư viện.

Điều 3: Sử dụng tài liệu Thư viện

 Thời hạn mượn tài liệu tuỳ thuộc vào từng đối tượng bạn đọc và từng loại tài liệu. Hết thời hạn, nếu muốn mượn tiếp bạn đọc phải mang tài liệu đến xin gia hạn và chỉ được mượn tài liệu mới khi đã trả tài liệu cũ.

 1. Đối với bạn đọc là sinh viên:

 Người sử dụng được mượn về nhà tối đa 05 tài liệu/1 lần, trong đó:

 -   Đối với các giáo trình: số lượng tối đa 10 cuốn, được mượn 150 ngày/ tài liệu (1 học kỳ) và không được phép gia hạn

 -  Đối với tài liệu tham khảo chuyên ngành: số lượng tối đa 5 cuốn được mượn 90 ngày/ tài liệu và được gia hạn tối đa 2 lần mỗi lần 3 ngày.

 -   Đối với sách tham khảo thông thường: số lượng tối đa 3 cuốn được mượn 15 ngày và không được phép gia hạn.

 -  Đối với tài liệu có dán 01 dấu đỏ (tài liệu nội sinh, tài liệu quý hiếm, tài liệu tra cứu, …), báo – tạp chí khác: không được mượn về nhà.

   2. Đối với cán bộ, giảng viên:      

 -  Đối với các giáo trình: số lượng tối đa 10 cuốn, được mượn không giới hạn thời gian đối với giáo trình thuộc bộ môn giảng dạy.

 -   Đối với tài liệu tham khảo chuyên ngành: số lượng tối đa 5 cuốn được mượn không giới hạn thời gian đối với giáo trình thuộc bộ môn giảng dạy.

 -   Đối với sách tham khảo thông thường: số lượng tối đa 5 cuốn được mượn 15 ngày và được phép gia hạn 02 lần, mỗi lần 3 ngày.

 -   Đối với tài liệu có dán 01 dấu đỏ (tài liệu nội sinh, tài liệu quý hiếm, tài liệu tra cứu, …), báo – tạp chí khác: không được mượn về nhà.

 3. Đối với nghiên cứu viên:

 -   Đối với các giáo trình: số lượng tối đa 5 cuốn, được mượn 150 ngày/ tài liệu (1 học kỳ) và không được phép gia hạn

 -  Đối với tài liệu tham khảo chuyên ngành: số lượng tối đa 10 cuốn được mượn 30 ngày/ tài liệu và được gia hạn tối đa 2 lần mỗi lần 3 ngày.

 -  Đối với sách tham khảo thông thường: số lượng tối đa 10 cuốn được mượn 15 ngày và không được phép gia hạn.

 -   Đối với tài liệu có dán 01 dấu đỏ (tài liệu nội sinh, tài liệu quý hiếm, tài liệu tra cứu, …), báo – tạp chí khác: không được mượn về nhà.

 4. Với các đối tượng không thuộc các đối tượng trên:

 Áp dụng chính sách lưu thông tối thiểu quy định trên Phần mềm quản lý thư viện:

 -  Số lượng mượn tối đa với các tài liệu (trừ tài liệu thuộc tài liệu không cho mượn): 3 cuốn.

 -  Thời gian mượn tối đa 15 ngày, không được phép gia hạn.

 Điều 4: Đối với phòng đọc sách, luận văn/ kho mở

Thư viện có những không gian mở dành cho bạn đọc, bạn đọc được sử dụng mọi không gian mở trong Thư viện để đọc tài liệu.

Bạn đọc tự chọn tài liệu trên giá sách, theo bảng chỉ dẫn chuyên ngành, không tráo đổi vị trí tài liệu. Bạn đọc được lấy không quá 02 cuốn cho 1 lần sử dụng. Đọc xong, bạn đọc xếp tài liệu về vị trí quy định tại phòng đọc theo hướng dẫn của thủ thư.

 Điều 5: Đối với tra cứu tìm tin

 Thư viện có hệ thống danh mục và máy tính cho bạn đọc tra cứu tìm tin. Máy tính dùng cho tra cứu tìm tin, bạn đọc không được sử dụng vào việc cá nhân khác ngoài việc tìm tin. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp cá nhân vào cài đặt máy tính, gây thiệt hại đến hệ thống tra cứu của Thư viện.

Điều 6: Đối với đọc báo, tạp chí

Bạn đọc tự tìm báo, tạp chí tham khảo ở trên giá, mỗi lần lấy báo, tạp chí ra bàn đọc, bạn đọc không được lấy quá 3 tên báo, hay tạp chí. Không được mang tài liệu ra ngoài phòng, bạn đọc có nhu cầu sao chép tài liệu, đăng ký với thủ thư để được phục vụ.

 Điều 7: Đối với việc sao chép tài liệu

 Tuyệt đối không sử dụng máy tính, điện thoại hay máy chụp ảnh để sao chép, chụp ảnh tài liệu khi chưa được phép. Nếu có nhu cầu sao chép tài liệu, bạn đọc đăng ký với thủ thư để được phục vụ.

 Điều 8: Đối với việc truy cập Internet - Dữ liệu điện tử

 Chỉ được sử dụng máy tính để khai thác, tìm kiếm thông tin phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu khoa học. Không vào những trang Web có nội dung không lành mạnh. Khi cần sao chép dữ liệu điện tử, bạn đọc liên hệ với cán bộ thư viện để được phục vụ.

 Điều 9: Thủ tục mượn sách

 Bạn đọc phải xuất trình thẻ, viết phiếu yêu cầu đầy đủ, rõ ràng (không viết bằng bút mực đỏ, bút chì). Kiểm tra số lượng và tình trạng tài liệu trước khi rời khỏi phòng mượn.

 Điều 10: Các chính sách xử lý vi phạm nội quy

 Người sử dụng vi phạm các quy định trong Nội quy này, tùy theo Trường hợp, tính chất, mức độ vi phạm mà áp dụng những hình thức xử lý như sau:

 -  Khóa thẻ tạm thời hoặc đình chỉ quyền sử dụng Thư viện;

 -    Xử phạt hành chính;

 -   Bồi thường thiệt hại bằng hiện vật hoặc bằng tiền.

 -  Mức phạt và bồi thường bằng tiền đối với các Trường hợp cụ thể được thực hiện theo quy định của Trường.

 -   Trong Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị kỷ luật và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

 Điều 11: Bảo quản tài liệu, tài sản, khen thưởng, kỷ luật

 -  Tuyệt đối không mang tài liệu ra khỏi phòng đọc khi chưa được phép của cán bộ Thư viện. Không tráo đổi, cắt xén, đánh dấu làm rách nát, hư hỏng tài liệu; không viết nháp hoặc ghi chép vào các trang sách, báo, tạp chí và các tài liệu khác.

 -  Không được sao chụp trái phép các tài liệu của Thư viện. Khi sử dụng máy tính tra cứu, danh mục ... phải thực hiện đúng hướng dẫn. Nghiêm cấm mọi hành vi gây thiệt hại đến vốn tài liệu, tài sản và cơ sở vật chất của Thư viện.

 -  Bạn đọc phải nghiêm chỉnh chấp hành những quy định trên đây. Mọi vi phạm, tuỳ theo mức độ sẽ chịu xử lý theo các hình thức kỷ luật sau:

 -   Nhắc nhở, cảnh cáo

 -   Đình chỉ quyền sử dụng Thư viện từ 10 ngày đến vĩnh viễn.

 -   Bồi thường thiệt hại. Mức bồi thường do Thư viện xem xét quyết định.

 -  Đề nghị Trường có hình thức xử lý kỷ luật.

 -  Đề nghị truy tố trước pháp luật.

 -  Hoan nghênh và ưu tiên phục vụ bạn đọc thực hiện tốt nội quy của Thư viện và phát hiện những vi phạm của bạn đọc khác.

 -  Khi có ý kiến đóng góp về tình hình tài liệu hoặc thái độ của cán bộ Thư viện, các ý kiến của bạn đọc xin gửi vào: "Hòm thư góp ý" tại thư viện, hay hộp thư điện tử: elib@phenikaa-uni.edu.vn (Chú ý: Thư góp ý cần ghi rõ Họ tên, đơn vị, lớp. Mọi thư nặc danh coi như không có giá trị).

-    Các Trường hợp khen thưởng:

+ Người sử dụng có lượt sử dụng Thư viện nhiều nhất.

+ Người sử dụng tham gia tích cực vào các hoạt động của Thư viện.

+ Các hình thức khen thưởng: tuyên dương, tặng quà.

Bạn đọc xem Quyết định ban hành nội quy tại đây.

Copyright © 2018 PHENIKAA University