Danh mục sách mới bổ sung của Thư viện Trường Đại học Phenikaa - Tháng 5 năm 2020

28/05/2020

Danh mục sách mới bổ sung của Thư viện Trường Đại học Phenikaa - Tháng 5 năm 2020

Quý độc giả thân mến!

Thư viện nhà trường trân trọng giới thiệu với quý độc giả "Danh mục sách mới Tháng 5 năm 2020". Với các chủ đề: Công nghệ vật liệu, Điều dưỡng, Kinh tế, Ô tô, ... 

Quý độc giả tham khảo danh mục tài liệu tại đây.

Trân trọng cảm ơn.

Copyright © 2018 PHENIKAA University