Đọc tại chỗ

10/05/2015

Tài liệu được chia và xếp vào các dãy giá từ mục 001 => 999 theo bảng phân loại DDC, tài liệu có chỉ số phân loại nhỏ xếp trước, tài liệu có chỉ số phân loại lớn xếp sau. Xếp từ giá trong ra giá ngoài. Trong từng giá, tài liệu được xếp theo từng ngăn, theo trật từ trên xuống dưới và từ trái qua phải.

Ví dụ:

- Với các tài liệu có cùng chỉ số phân loại, căn cứ tiếp theo để sắp xếp tài liệu là trật tự Alphabet của mã Cutter.

Ví dụ:         

 - Với các tài liệu có cùng chỉ số phân loại và cùng chỉ số Cutter, căn cứ tiếp theo để sắp xếp là tập (ví dụ: tập 1 xếp tướng tập 2, rồi đến tập 3, tập 4…) và cuối cùng là xếp theo năm xuất bản của tài liệu đó.

Ví dụ:         

1.Tiêu đề đầu giá

Trên mỗi giá sẽ được dán một tiêu đề đầu giá, trong tiêu đề đầu giá sẽ thể hiện ký hiệu phân loại của các môn loại chính và các phân lớp trực thuộc. Mục đích của chúng là để chỉ chỗ cho bạn đọc, giúp bạn đọc định vị được vị trí của các tài liệu theo môn loại được sắp xếp trên các giá trong phòng.

· Mẫu tiêu đề đầu giá:                                                              

Trong mỗi giá sẽ xếp theo phân loại DDC thuộc phân lớp  thứ 3.

Ví dụ:

500 Môn loại chính là khoa học tự nhiên và toán học

511 Phân lớp thứ 3, về các nguyên lý chung của toán học

519 Phân lớp thứ 3, về xác xuất và toán ứng dụng

Tiêu đề đầu giá sẽ là:      

Môn loại chính 500

Các phân lớp thứ 3 từ 511 đến 519

2. Hệ thống chỉ chỗ

- Tại mỗi giá đều có tiêu đề chỉ dẫn các tài liệu xếp trong giá đó (tiêu đề đầu giá).

- Mỗi giá có nhiều ngăn, trong từng ngăn đều có tiêu đề chỉ dẫn tài liệu xếp trong ngăn đó (tiêu đề chi tiết)

3. Tìm tài liệu trong kho và trên giá

Sau khi tra cứu tài liệu trên máy xong (xem hướng dẫn tra cứu tài liệu bằng mục lục trực tuyến – OPAC), bạn đọc ghi Ký hiệu xếp giá (dấu hiệu quan trọng nhất để tìm tài liệu kho) và các thông tin cần thiết của tài liệu cần tìm vào phiếu ghi thông tin, vào kho tìm tài liệu theo các bước sau:

Bước 1. Căn cứ vào chỉ số phân loại, xem chỉ dẫn trên tiêu đề đầu giá để xác định vị trí giá chứa tài liệu cần tìm.

Bước 2. Tiếp cận giá, xem chỉ dẫn trên các tiêu đề chi tiết trong từng ngăn giá để xác định vị trí của tài liệu trên ngăn giá,

Bước 3. Căn cứ vào quy tắc xếp giá để tìm chính xác vị trí tài liệu cần tìm.

4. Nội dung kho tài liệu Phòng đọc mở:

          Phòng đọc 1 (P103 – Nhà A4):

Gồm các tài liệu có DDC từ 001 đến 599

          Phòng đọc 2 (P105 – Nhà A4):

Gồm các tài liệu có DDC từ 600 đến 999 và Khóa luận, luận văn.

Copyright © 2018 PHENIKAA University