Tư vấn hỗ trợ thông tin

09/10/2019

Bạn đọc có yêu cầu hỗ trợ tư vấn thông tin vui lòng liên hệ: Thư viện Trường Đại học Phenikaa - Phòng Xử lý thông tin - P104 - Nhà A4.

Email cán bộ thư viện tiếp nhận tư vấn, hỗ trợ thông tin: dung.nguyenthi@phenikaa-uni.edu.vn

Copyright © 2018 PHENIKAA University