Liên hệ

06/05/2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

Địa chỉ: Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội

Số điện thoại: 0242.2180.336 | Hotline: 094.651.1010

Email: Info@phenikaa-uni.edu.vn

Copyright © 2018 PHENIKAA University