News

28

May

Danh mục sách mới bổ sung của Thư viện Trường Đại học Phenikaa - Tháng 5 năm 2020

Danh mục sách mới bổ sung của Thư viện Trường Đại học Phenikaa - Tháng 5 năm 2020

14

May

Quyết định ban hành Quy trình thực hiện các nghiệp vụ thư viện

Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa đã ký quyết định số 688/QĐ-ĐHP-ĐT&QLSV về việc ban hành Quy trình thực hiện các nghiệp vụ thư viện.

04

May

QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ KHOẢN THU LỆ PHÍ TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ KHOẢN THU LỆ PHÍ TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

03

May

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TRÊN TRANG OPAC CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

Hướng dẫn sử dụng trang OPAC để tra cứu tài liệu tại Thư viện.

Copyright © 2018 PHENIKAA University