Your search returned 141 results. Subscribe to this search

|
121. Kinh tế thương mại dược / Nguyễn Xuân Nguyên

by Nguyễn, Xuân Nguyên.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 338.476 K312T 2019] (1).

122. Tâm lý học đại cương / Nguyễn Quang Uẩn chủ biên; Trần Hữu Luyến, Trần Quốc Thành

by Nguyễn, Quang Uẩn | Trần, Hữu Luyến | Trần, Quốc Thành.

Edition: In lần thứ 19Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011Availability: No items available Withdrawn (1).

123. Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới / Nguyễn Ngọc Đào chủ biên;... [và những người khác]

by Đỗ, Đình Hãng | Nguyễn, Đăng Dung | Nguyễn, Ngọc Đào [Chủ biên] | Đại học Quốc gia Hà Nội Trường Đại học khoa học và xã hội nhân văn. Khoa Luật.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 340.1 GI-108T 1997] (1).

124. Nhân tài là báu vật quốc gia / Nguyễn Đắc Hưng

by Nguyễn, Đắc Hưng | Đại học Quốc gia Hà Nội.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 959.700 NH121T 2010] (1).

125. Hỏi và đáp môn học pháp luật / Trần Thị Cúc, Nguyễn Thị Kim Chung

by Trần, Thị Cúc | Nguyễn, Thị Kim Chung.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009Other title: Hỏi và đáp môn học pháp luật.Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 340.095 H428V 2009] (1).

126. Bệnh học : Đào tạo dược sĩ đại học / Đặng Xuân Tin, Bùi Khắc Hậu

by Đặng, Xuân Tin | Bùi, Khắc Hậu.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 616.07 B256H 2019] (1).

127. Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật / Nguyễn Cửu Việt Chủ biên

by Nguyễn, Cửu Việt [Chủ biên].

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 320.107 GI-108T 2001] (1).

128. Văn hóa dân gian người Thái vùng Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên tỉnh Sơn La / Lò Vũ Vân

by Lò, Vũ Vân.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 390.095 V115H 2010] (1).

129. Hỏi đáp môn lý luận chung về Nhà nước và pháp luật / Nguyễn Thế Thuấn, Trần Hậu Thành

by Nguyễn, Thế Thuấn | Trần, Hậu Thành.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 320.1 H428Đ 2007] (1).

130. Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học / Trung tâm bồi dưỡng cán bộ giảng dạy lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

by Trung tâm bồi dưỡng cán bộ giảng dạy lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Edition: Tái bản có sửa chữa, bổ sungMaterial type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 335.43 H561D 2000] (1).

131. Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác - Lê Nin / Trung tâm bồi dưỡng cán bộ giảng dạy lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

by Trung tâm bồi dưỡng cán bộ giảng dạy lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Edition: Tái bản có sửa chữa, bổ sungMaterial type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 330 H561D 2000] (1).

132. Hỏi đáp môn tư tưởng Hồ Chí Minh / Hoàng Trang, Nguyễn Thị Kim Dung

by Hoàng Trang | Nguyễn, Thị Kim Dung.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 335.434 H428Đ 2006] (1).

133. Tiếng Anh giao tiếp : English Course. Tập 2, New Headway / John Soars Liz; Minh Thu giới thiệu và chú giải

by Liz , John Soars | Minh Thu | Soars, Liz.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 428 T306A T.2-2003] (2).

134. Xử lí tín hiệu số / Nguyễn Linh Trung, Trần Đức Tân, Huỳnh Hữu Tuệ

by Nguyễn, Linh Trung | Huỳnh, Hữu Tuệ | Trần, Đức Tân.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 621.382 X550L 2012] (1).

135. Vật liệu vô cơ : Phần lý thuyết cơ sở / Phan Văn Tường

by Phan, Văn Tường.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 620.1 V124L 2007] (1).

136. 345 câu khẩu ngữ tiếng hán / Trần Hiền Thuần;Trần Thị Thanh Liêm - biên dịch

by Trần, Hiền Thuần | Trần, Thị Thanh Liêm [Biên dịch].

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 495.18 B100T 2015] (1).

137. An Insight into English Lexicology / Nguyễn Mạnh Hùng biên soạn

by Nguyễn, Mạnh Hùng [Biên soạn].

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014Other title: Từ vựng học tiếng Anh.Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 428 A105-I 2014] (1).

138. Practice to Progress : Work on Enlish words and expressions / Nguyễn Mạnh Hùng biên soạn

by Nguyễn, Mạnh Hùng [Biên soạn].

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 201?Other title: Bài tập từ vựng học tiếng Anh.Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 428 PR101T 201?] (1).

139. Xác suất thống kê / Đào Hữu Hồ

by Đào, Hữu Hồ.

Edition: In lần thứ 11Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 519.2 X101S 2008] (37).

140. Xác suất thống kê / Đào Hữu Hồ

by Đào, Hữu Hồ.

Edition: In lần thứ 10Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 519.207 X101S 2007] (65).

Copyright © 2018 PHENIKAA University