Your search returned 141 results. Subscribe to this search

|
81. Giải tích số / Phạm Kỳ Anh

by Pham, Kỳ Anh.

Edition: Tái bản lần thứ 8Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 518 GI-103T 2008] (68). Checked out (1).

82. Logic học đại cương / Vương Tất Đạt

by Vương, Tất Đạt.

Edition: In lần thứ 14, có sửa chữaMaterial type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 160 L427-I 2008] (60).

83. Hỏi và đáp pháp luật đại cương / Trần Thị Cúc, Nguyễn Thị Phượng

by Trần, Thị Cúc | Nguyễn, Thị Phượng.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008Other title: Hỏi và đáp quản lý hành chính nhà nước.Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 340.095 H428V 2008] (3).

84. Hỏi và đáp nhà nước và pháp luật. Phần 1, Lý luận chung về nhà nước và pháp luật / Trần Thị Cúc, Nguyễn Thị Phượng

by Trần, Thị Cúc | Nguyễn, Thị Phượng.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008Other title: Hỏi & đáp Nhà nước và pháp luật.Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 320.109 H428V P.1-2008] (2).

85. Latex với gói lệnh và phần mềm công cụ

by Nguyễn, Hữu Điển.

Edition: In lần thứ 2Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 005.52 L110E 2008] (1).

86. Tiếng Anh giao tiếp : English Course. Tập 3, New Headway / John Soars Liz; Minh Thu: giới thiệu và chú giải

by Liz , John Soars | Minh Thu | Soars, John.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 428 T306A T.3-2003] (3).

87. Tiếng Anh giao tiếp New Headway - English Course. Tập 1 / John Soars Liz

by Liz , John Soars | John, Soars.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 428 T306A T.1-2003] (1).

88. Hoá học môi trường / Lê Ngọc Anh,... [và những người khác]

by Trần, Thị Hường | Vũ, Ngọc Phan | Bùi, Tiến Trịnh | Nguyễn, Thị Ánh Tuyết.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 577.14 H401H 2019] (3).

89. Giáo trình luật hợp đồng : Phần chung / Ngô Huy Cương

by Ngô, Huy Cương.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 346.5 GI-108T 2013] (4). Checked out (1).

90. Giáo trình Hán ngữ : 汉语教程 : Phiên bản mới : Gồm 6 cuốn dành cho học viên và 2 cuốn dành cho giáo viên. Tập 2, Quyển thượng 3 / Hanyu Jiaocheng; Trần Thị Thanh Liêm chủ biên

by Hanyu, Jiaocheng | Trần, Thị Thanh Liêm [Chủ biên].

Edition: Tái bản lần thứ 3Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 495.180 GI-108T T.2-2019] (1).

91. Giáo trình Hán ngữ : 汉语教程 : Phiên bản mới : Gồm 6 cuốn dành cho học viên và 2 cuốn dành cho giáo viên. Tập 1, Quyển hạ 2 / Hanyu Jiaocheng; Trần Thị Thanh Liêm chủ biên

by Hanyu, Jiaocheng | Trần, Thị Thanh Liêm [Chủ biên].

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 495.180 GI-108T T.1-2019] (1).

92. Giáo trình Hán ngữ : 汉语教程 : Phiên bản mới : Gồm 6 cuốn dành cho học viên và 2 cuốn dành cho giáo viên. Tập 1, Quyển thượng / Hanyu Jiaocheng; Trần Thị Thanh Liêm chủ biên

by Hanyu, Jiaocheng | Trần, Thị Thanh Liêm [Chủ biên].

Edition: Tái bản lần thứ 2Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 495.180 GI-108T T.1-2019] (1).

93. Truyện ngụ ngôn Việt Nam : Chọn lọc và bình giải / Triều Nguyên

by Triều Nguyên.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.209 TR527N 2010] (1).

94. Cơ sở lý thuyết của vật lý lượng tử / Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Bá Ân

by Nguyễn, Văn Hiệu | Nguyễn, Bá Ân.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 530 C460S 2003] (1).

95. Cơ sở dữ liệu đa phương tiện / Đỗ Trung Tuấn

by Đỗ, Trung Tuấn.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 005.7 C460S 2015] (1).

96. Lý thuyết tổ hợp và đồ thị / Ngô Đắc Tân

by Ngô, Đắc Tân.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 511 L600T 2004] (1).

97. Vật lý bán dẫn thấp chiều / Nguyễn Quang Báu chủ biên; Nguyễn Vũ Nhân, Phạm Văn Bền

by Nguyễn, Quang Báu | Nguyễn, Vũ Nhân | Phạm, Văn Bền.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 621.381 V124L 2007] (1).

98. Vật lý chất rắn : Cấu trúc và các tính chất của vật rắn / Nguyễn Ngọc Long

by Nguyễn, Ngọc Long.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 530.410 V124L 2007] (1).

99. Giáo trình khai phá dữ liệu / Nguyễn Hà Nam, Hà Quang Thụy, Nguyễn Trí Thành

by Nguyễn, Hà Nam | Hà, Quang Thụy | Nguyễn, Trí Thành.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 006.312 GI-108T 2016] (1).

100. Cơ sở dữ liệu nâng cao / Nguyễn Tuệ, Nguyễn Hải Châu ,Nguyễn Ngọc Hóa

by Nguyễn, Tuệ | Nguyễn, Hải Châu | Nguyễn, Ngọc Hóa.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 005.74 C460S 2015] (1).

Copyright © 2018 PHENIKAA University