Your search returned 141 results. Subscribe to this search

|
41. Chân dung một làng quê Vân Hòa thuở ấy / Trần Sĩ Huệ

by Trần, Sĩ Huệ.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 390.095 CH121D 2011] (1).

42. Văn hóa truyền thống của người Nùng An : (xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tình Cao Bằng) / Nguyễn Thị Yên

by Nguyễn, Thị Yên | Hoàng, Thị Nhuận.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 V115H 2010] (1).

43. Văn hóa sông nước Phú Yên / Trần Sĩ Huệ

by Trần, Sĩ Huệ.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.209 V115H 2010] (1).

44. Tổng tập văn học dân gian xứ Huế. Tập 3, Vè, Truyện thơ / Triều Nguyên

by Triều Nguyên.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.209 T455T T.3-2011] (1).

45. Hát xẩm / Trần Việt Ngữ

by Trần, Việt Ngữ.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 H110X 2011] (1).

46. Văn học dân gian Bạc Liêu / Chu Xuân Diên

by Chu, Xuân Diên.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.209 V115H 2011] (1).

47. Đời sống tín ngưỡng của người Tày ven biên giới Hạ Lang, Cao Bằng / Nguyễn Thị Yên

by Nguyễn, Thị Yên.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.095 Đ462S 2010] (1).

48. Lịch sử Việt Nam trong tục ngữ - ca dao / Nguyễn Nghĩa Dân

by Nguyễn, Nghĩa Dân.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 L302S 2010] (1).

49. Văn học dân gian Địện Bàn / Đinh Thị Hựu, Võ Văn Hòe

by Đinh, Thị Hựu | Võ, Văn Hòe.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.209 V115H 2010] (1).

50. Chương Han / Vương Trung

by Vương Trung.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.209 CH561H 2010] (1).

51. Tang lễ của người Thái ở Nghệ An : Khảo sát vùng Khủn Tinh, huyện Quỳ Hợp / Quán Vi Miên

by Quán, Vi Miên.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 395.23 T106L 2010] (1).

52. Lễ lệ - lễ hội ở Hội An / Chi hội văn nghệ dân gian Hội An

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 390.095 L250L 2010] (1).

53. Văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số những giá trị đặc sắc. Tập 3, Sử thi / Phan Đăng Nhật

by Phan, Đăng Nhật.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.209 V115H T.3-2011] (1).

54. Tiếng cười từ kho tàng ca dao người Việt / Triều Nguyên

by Triều Nguyên.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 T306C 2010] (1).

55. Văn hóa dân gian huyện Đồng Xuân / Nguyễn Đình Chúc

by Nguyễn, Đình Chúc.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.095 V115H 2010] (1).

56. Dân ca Cao Lan ở Bắc Giang / Ngô Văn Trụ,... [và những người khác]

by Ngô, Văn Trụ [Chủ biên].

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 D121C 2010] (1).

57. Việc làm nhà quê tại Phú Yên / Trần Sĩ Huệ

by Trần, Sĩ Huệ.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 305.800 V303L 2010] (1).

58. Hát - kể truyện cổ Raglai / Nguyễn Hải Liên, Sử Văn Ngọc sưu tầm

by Nguyễn, Hải Liên | Nguyễn, Hải Liên [Sưu tầm ] | Sử, văn Ngọc [Sưu tầm ].

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.209 H110K 2010] (1).

59. Sổ tay địa danh Kiên Giang / Anh Động

by Anh Động.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 915.979 S450T 2010] (1).

60. Hồn quê Xứ Vạn / Võ Khoa Châu, Nguyễn Viết Trung

by Võ, Khoa Châu | Nguyễn, Viết Trung.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 390.095 H454Q 2010] (1).

Copyright © 2018 PHENIKAA University