Your search returned 54 results. Subscribe to this search

|
1. Nghệ thuật chơi chữ trong ca dao và bình giải ca dao / Triều Nguyên

by Triều Nguyên.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 NGH250T 2011] (1).

2. Ứng xử cổ truyền với tự nhiên và xã hội của người Việt Châu Thổ Bắc Bộ qua ca dao, tục ngữ / Trần Thúy Anh

by Trần, Thúy Anh.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Lao động, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.9 Ư556X 2011] (1).

3. Chuyện 12 con giáp qua ca dao tục ngữ người Việt. Quyển 1 / Ngô Văn Ban sưu tầm- biên soạn

by Ngô, Văn Ban.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Văn hoá thông tin, 2013Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.995 CH527M Q.1-2013] (1).

4. Lễ cầu trường thọ và ca dao dân tộc Tày / Triệu Thị Mai, Triều Ân

by Triệu, Thị Mai | Triều Ân.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Thời đại, 2012Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 L250C 2012] (1).

5. Ngọt ngào lời quê xứ Nẫu / Ngô Sao Kim sưu tầm, giới thiệu

by Ngô, Sao Kim.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 NG435N 2011] (1).

6. Tục ngữ ca dao trong một số sách Hán Nôm : Sắp xếp theo vần chữ cái từ A-Z / Trần Đức Các sưu tầm giới thiệu

by Trần, Đức Các.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 T506N 2010] (1).

7. Động vật trong ca dao / Trần Sĩ Huệ

by Trần, Sĩ Huệ.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 Đ455V 2015] (1).

8. Tìm hiểu các cách tu từ ngữ nghĩa được sử dụng trong ca dao người Việt / Triều Nguyên

by Triều Nguyên.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Văn hoá thông tin, 2013Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 495.922 T310H 2013] (1).

9. Cao dao kháng chiến và ca dao về nghề nghiệp ở Hà Nội / Nguyễn Nghĩa Dân, Võ Văn Trực

by Nguyễn, Nghĩa Dân [Sưu tầm, biên soạn, giới thiệu] | Võ, Văn Trực [Sưu tầm, biên soạn, giới thiệu].

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.209 C108D 2011] (1).

10. Ca dao Nam Trung bộ / Thạch Phương

by Thạch Phương | Ngô, Quang Hóa.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Thời đại, 2012Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 C100D 2012] (1).

11. Thời gian trong Ca dao / Trần Sĩ Huệ

by Trần, Sĩ Huệ.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Thanh niên, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.909 TH462G 2011] (1).

12. Tục ngữ, Ca dao, Dân ca Yên Mô / Trần Đình Hồng sưu tầm, biên soạn

by Trần, Đình Hồng | Trần, Đình Hồng [Sưu tầm, biên soạn].

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Văn hoá thông tin, 2012Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 T506N 2012] (1).

13. Thi pháp ca dao / Nguyễn Xuân Kính

by Nguyễn, Xuân Kính.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 TH300P 2012] (1).

14. Tục ngữ - ca dao Nam Định / Trần Đăng Ngọc

by Trần, Đăng Ngọc.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.909 T506N 2011] (1).

15. Sự phản ánh quan hệ gia đình, xã hội trong tục ngữ, ca dao / Đỗ Thị Bảy

by Đỗ, Thị Bảy.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Lao động, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.909 S550P 2011] (1).

16. Văn hóa dân gian xứ nghệ. Tập 1, Ca dao và đồng dao / Ninh Viết Giao

by Ninh, Viết Giao.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Văn hoá thông tin, 2012Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.209 V115H T.1-2012] (1).

17. Ca dao dân ca trên vùng đất Phú Yên / Nguyễn Xuân Đàm

by Nguyễn, Xuân Đàm [Chủ nhiệm công trình].

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 C100D 2010] (1).

18. Văn hóa ẩm thực trong tục ngữ ca dao Việt Nam / Nguyễn Nghĩa Dân

by Nguyễn, Nghĩa Dân.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Lao động, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 394.120 V115H 2011] (1).

19. Lịch sử Việt Nam trong tục ngữ - ca dao / Nguyễn Nghĩa Dân

by Nguyễn, Nghĩa Dân.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 L302S 2010] (1).

20. Ca dao, hò, vè miền Trung / Trương Đình Quang,... [và những người khác]

by Dương, Thái Nhơn [Sưu tầm, giới thiệu] | Nguyễn, Viết Trung [Sưu tầm, giới thiệu] | Nguyễn, Xuân Nhân [Sưu tầm, giới thiệu] | Trương, Đình Quang [Sưu tầm, giới thiệu].

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2012Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 C100D 2012] (1).

Copyright © 2018 PHENIKAA University