Your search returned 32 results. Subscribe to this search

|
1. Quy trình xây dùng nhà sàn cổ của người Thái Đen ở Mường Thanh (tỉnh Điện Biên) / Tòng Văn Hân sưu tâm, biên dịch, giới thiệu

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 690 QU600T 2011] (1).

2. Dân ca Thái vùng Tây Bắc - Việt Nam / Nguyễn Văn Hòa

by Nguyễn, Văn Hòa.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Văn hoá thông tin, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 D121C 2011] (1).

3. Văn hóa Thái Nghệ An / Quán Vi Miên

by Quán, Vi Miên.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Lao động, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 390.095 V115H 2011] (1).

4. Các hình thức ma thuật, bùa chú của người Thái đen ở Điện Biên / Lương Thị Đại

by Lương, Thị Đại.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.095 C101H 2011] (1).

5. Lễ cúng tổ tiên và lễ cầu lành truyền thống của người Thái đen vùng Tây Bắc / Nguyễn Văn Hòa

by Nguyễn, Văn Hòa.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Thời đại, 2013Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 394.095 L250C 2013] (1).

6. Hày Xổng Phí / La Quán Miên

by La, Quán Miên.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010Other title: Khóc tiễn hồn.Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 H112X 2010] (1).

7. Vè, câu đố, đồng dao các dân tộc Thái, Nùng, Tày : Vè, câu đố dân tộc Thái. Đồng dao Nùng. Đồng dao Tày / Vương Thị Mín

by Vương, Thị Mín | Hoàng, Thị Cành | Nông, Hồng Thăng.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 V200C 2011] (1).

8. Xên quải, xên quát của dân tộc Thái vùng Tông - Panh / Cầm Hùng

by Cầm Hùng.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Thời đại, 2013Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 390.095 X254Q 2013] (1).

9. Văn hóa ẩm thực dân gian / Lò Ngọc Duyên,…[và những người khác] sưu tầm

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2012Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 394.109 V115H 2012] (1).

10. Tục lệ sinh đẻ của người phụ nữ Thái / Lương Thị Đại

by Lương, Thị Đại | Lò, Xuân Hinh.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 392.109 T506L 2010] (1).

11. Thơ ca nghi lễ dân tộc Thái : Lời ca trong lễ Xên Bản Xên Mường của người Thái - Kin Pang Then của người Thái trắng - Tín ngưỡng ca của người Thái.

by Lương, Thị Đại [Sưu tầm, biên dịch].

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2012Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 TH460C 2012] (1).

12. Xên Phắn Bẻ cúng chém dê / Lương Thị Đại

by Lương, Thị Đại.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Lao động, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.209 X254P 2011] (1).

13. Mường Bôn huyền thoại / Quán Vi Miên

by Quán, Vi Miên.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Lao động, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 390.095 M561B 2010] (1).

14. Luật tục Thái ở Việt Nam / Ngô Đức Thịnh, Cầm Trọng sưu tầm, dịch và giới thiệu

by Cẩm Trọng [Sưu tầm, dịch và giới thiệu] | Ngô, Đức Thịnh [Sưu tầm, dịch và giới thiệu].

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2012Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 390.095 L504T 2012] (1).

15. Tòng đón - Ăm ca và quam xon cốn / Nguyễn Văn Hòa

by Nguyễn, Văn Hòa [Sưu tầm, biên dịch, giới thiệu] | Nguyễn, Văn Hòa [Sưu tầm, biên dịch, giới thiệu].

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Lao động, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.209 T431Đ 2011] (1).

16. Thành ngữ - Tục ngữ ca dao dân tộc Tày / Hoàng Triều Ân, Hoàng Quyết sưu tầm - biên soạn

by Hoàng, Triều Ân | Hoàng, Quyết [Sưu tầm - biên soạn].

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Văn hoá thông tin, 2014Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.209 TH107N 2014] (1).

17. Văn hoa Thái tìm hiểu và khám phá. Tập 1 / Quán Vi Miên

by Quán, Vi Miên.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 305.895 V115H T.1-2015] (1).

18. Lịch Thái Sơn La. Quyển 6 / Trần Vân Hạc

by Trần, Vân Hạc | Cà, Văn Chung.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 390.095 L302T Q.6-2015] (1).

19. Rừng thiêng ở Mường Khủn Tinh / Trần Vân Hạc, Sầm Văn Bình

by Trần, Vân Hạc | Sầm, Văn Bình.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.095 R556T 2015] (1).

20. Lịch Thái Sơn La. Quyển 3 / Trần Vân Hạc, Cà Văn Chung

by Trần, Vân Hạc | Cà, Văn Chung.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 390.095 L302T Q.3-2015] (1).

Copyright © 2018 PHENIKAA University