Your search returned 37 results. Subscribe to this search

|
1. Tục ngữ thường đàm. Tập 1 / Triều Nguyên

by Triều Nguyên.

Material type: book Book Publisher: Thừa Thiên - Huế : Nxb. Thuận Hóa, 2006Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.209 T506N T.1-2006] (3).

2. Tục ngữ thường đàm. Tập 2 / Triều Nguyên

by Triều Nguyên.

Material type: book Book Publisher: Thừa Thiên - Huế : Nxb. Thuận Hóa, 2006Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.209 T506N T.2-2006] (3).

3. Ứng xử cổ truyền với tự nhiên và xã hội của người Việt Châu Thổ Bắc Bộ qua ca dao, tục ngữ / Trần Thúy Anh

by Trần, Thúy Anh.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Lao động, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.9 Ư556X 2011] (1).

4. Chuyện 12 con giáp qua ca dao tục ngữ người Việt. Quyển 1 / Ngô Văn Ban sưu tầm- biên soạn

by Ngô, Văn Ban.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Văn hoá thông tin, 2013Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.995 CH527M Q.1-2013] (1).

5. Tục ngữ ca dao trong một số sách Hán Nôm : Sắp xếp theo vần chữ cái từ A-Z / Trần Đức Các sưu tầm giới thiệu

by Trần, Đức Các.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 T506N 2010] (1).

6. Tuyển tập văn học dân gian Hà Giang / Lê Trung Vũ

by Lê, Trung Vũ [Sưu tầm và biên soạn] | Lê, Trung Vũ [Sưu tầm và biên soạn].

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Thanh niên, 2012Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.209 T527T 2012] (1).

7. Tục ngữ, Ca dao, Dân ca Yên Mô / Trần Đình Hồng sưu tầm, biên soạn

by Trần, Đình Hồng | Trần, Đình Hồng [Sưu tầm, biên soạn].

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Văn hoá thông tin, 2012Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 T506N 2012] (1).

8. Tục ngữ - ca dao Nam Định / Trần Đăng Ngọc

by Trần, Đăng Ngọc.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.909 T506N 2011] (1).

9. Sự phản ánh quan hệ gia đình, xã hội trong tục ngữ, ca dao / Đỗ Thị Bảy

by Đỗ, Thị Bảy.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Lao động, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.909 S550P 2011] (1).

10. Văn hóa ẩm thực trong tục ngữ ca dao Việt Nam / Nguyễn Nghĩa Dân

by Nguyễn, Nghĩa Dân.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Lao động, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 394.120 V115H 2011] (1).

11. Lịch sử Việt Nam trong tục ngữ - ca dao / Nguyễn Nghĩa Dân

by Nguyễn, Nghĩa Dân.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 L302S 2010] (1).

12. Thành ngữ - Tục ngữ ca dao dân tộc Tày / Hoàng Triều Ân, Hoàng Quyết sưu tầm - biên soạn

by Hoàng, Triều Ân | Hoàng, Quyết [Sưu tầm - biên soạn].

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Văn hoá thông tin, 2014Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.209 TH107N 2014] (1).

13. Tục ngữ ca dao về ẩm thực Ninh Bình / Đỗ Danh Gia

by Đỗ, Danh Gia.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Thanh niên, 2011Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 394.109 T506N 2011] (1).

14. 999 Lời tục ngữ - Ca dao Việt Nam về thực hành đạo đức : Sưu tầm - Tuyển chọn - Giải thích - Bình luận / Nguyễn Nghĩa Dân

by Nguyễn, Nghĩa Dân.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 CH311T 2015] (1).

15. Tục ngữ Mường Thanh Hóa / Cao Sơn Hải

by Cao, Sơn Hải.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.995 T506N 2015] (1).

16. Văn học dân gian dân tộc Cơ Tu / Trần Nguyễn Khánh Phong sưu tầm, chuyển ngữ và biên soạn

by Trần, Nguyễn Khánh Phong [Sưu tầm, chuyển ngữ và biên soạn].

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.209 V115H 2015] (1).

17. Ca dao, tục ngữ nói về tướng mạo con người / Ngô Sao Kim

by Ngô, Kim Sao [Sưu tầm - biên soạn].

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 C100D 2015] (1).

18. Phương ngôn - tục ngữ - ca dao Ninh Bình / Đỗ Danh Gia, Nguyễn Văn Trò

by Đỗ, Danh Gia | Nguyễn, Văn Trò.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.809 PH561N 2015] (1).

19. Cấu trúc cú pháp - ngữ nghĩa của tục ngữ Việt : Theo hướng tiếp cận văn hóa - Ngôn ngữ học. Quyển 2 / Nguyễn Quý Thành

by Nguyễn, Quý Thành.

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 390.095 C125T Q.2-2015] (1).

20. Văn học dân gian huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế / Trần Nguyễn Khánh Phong

by Trần, Nguyễn Khánh Phong [Sưu tầm và biên soạn].

Material type: book Book Publisher: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Availability: Items available for loan: Thư viện trường Đại học Phenikaa [Call number: 398.209 V115H 2015] (1).

Copyright © 2018 PHENIKAA University